Geograafia gümnaasiumile. I kursus. Rahvastik ja majandus

8. aug. 2018

Geograafia gümnaasiumile. I. Rahvastik ja majandusKoostaja: Ülle Liiber

Autorid: Jüri Roosaare, Mare Ainsaar, Jussi Sakari Jauhiainen, Garri Raagmaa, Ülle Liiber, Heli Müristaja, Kiira Mõisja

136 lk. 210×265 mm

2013 • ISBN 978-9949-460-19-9

16,96 €

Kursuses antakse ülevaade rahvastikuprotsessidest nüüdismaailmas, käsitletakse muutusi maailmamajanduses ning vaadeldakse neid muutusi mõnede majandusharude näidetel. Kursuse lõpus tehakse kokkuvõte ühiskonna arengust ja võrreldakse majanduse, rahvastiku ja asustuse arengut agraar-, industriaal ja infoühiskonnas. Pikemalt peatutakse ka globaliseerumisel ja selle mõjul arenenud ja arenguriikidele.

No Comments

Comments are closed.