Geograafia gümnaasiumile. II kursus Maa kui süsteem

8. aug. 2018

Koostaja: Ülle Liiber

Autorid: Tiit Hang, Jaak Jaagus, Arvo Järvet, Arno Kanal, Juho Kirs, Ain Kull, Ülle Liiber, Heino Mardiste, Ivar Puura, Oive Tinn

2015  •  ISBN 978-9949-460-23-6

16,96 €

Geograafiaõpiku 2. kursuses vaadeldakse Maad kui süsteemi ning antakse ülevaade litosfäärist, atmosfäärist, hüdrosfäärist ja biosfäärist ning vaadeldakse nendevahelisi seoseid.

No Comments

Comments are closed.