Õppekirjandus 2022/23 õ-a.

8. aug. 2022

Õppekirjanduse tellimiseks saatke e-kiri kooli, kontaktisiku ning õppematerjalide nimekirjaga aadressil tellimine@loodusfoto.ee

Klassikomplektide tellimisel on saatmine tasuta. Üksikute õpikute ja töövihikute saatmisele lisandub posti/pakiautomaadi kulu.

Geograafia gümnaasiumile.

Vastavalt uuele õppekavale on uues õpikusarjas ühendatud varem eraldi ilmunud üldmaateaduse ja ühiskonnageograafia osad. Uus sari ilmub kolmeosalisena.

I kursus. Rahvastik ja majandus (ilmunud 2013)

Kursuses antakse ülevaade rahvastikuprotsessidest nüüdismaailmas, käsitletakse muutusi maailmamajanduses ning vaadeldakse neid muutusi mõnede majandusharude näidetel. Kursuse lõpus tehakse kokkuvõte ühiskonna arengust ja võrreldakse majanduse, rahvastiku ja asustuse arengut agraar-, industriaal ja infoühiskonnas. Pikemalt peatutakse ka globaliseerumisel ja selle mõjul arenenud ja arenguriikidele.

II kursus. Maa kui süsteem (ilmunud 2015)

Õpik on sarnane vana üldmaateaduse õpikuga. Selles vaadeldakse Maad kui süsteemi ning antakse ülevaade litosfäärist, atmosfäärist, hüdrosfäärist ja biosfäärist ning vaadeldakse nendevahelisi seoseid.

III kursus Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid (2017)

Kursus käsitleb põllumajanduse ja toiduainetööstuse arengut, energiamajandust ja metsatööstust. Eraldi on välja toodud vee kasutamine ja veega seotud probleemid tänapäeva maailmas.

Kõikides õpikutes pööratakse suurt tähelepanu keskkonnaprobleemidele, mitmekesise kaardimaterjali, diagrammide, graafikute ja skeemidega antakse võimalus kaardi ja arvjooniste lugemisoskuste arenguks, konkreetsete näidisjuhtumitega rõhutatakse kõige olulisemat, millele toetudes saab teha üldistusi ja järeldusi ka teiste piirkondade kohta.Töövihikud

2015 sügisel valmis geograafia II kursuse õpiku juurde töövihik:
Töövihik: Geograafia gümnaasiumile II k. Maa kui süsteem

No Comments

Comments are closed.