Geograafia gümnaasiumile. III kursus Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid

Koostaja: Ülle Liiber Autorid: Ülle Liiber, Ain Kull, Vaike Rootsmaa, Uudo Pragi 124 lk. 210×265 mm 2017 • ISBN 978-9949-460-27-4 15,10 € Kursus käsitleb põllumajanduse ja toiduainetööstuse arengut, metsatööstust ja energiamajandust. Eraldi on välja toodud vee kasutamine ja veega seotud probleemid tänapäeva maailmas. Kõikides õpikutes pööratakse suurt tähelepanu keskkonnaprobleemidele, mitmekesise kaardimaterjali, diagrammide, graafikute ja skeemidega antakse võimalus kaardi ja arvjooniste lugemisoskuste arenguks, konkreetsete näidisjuhtumitega rõhutatakse kõige olulisemat, millele toetudes saab teha üldistusi ja järeldusi ka teiste piirkondade kohta.

Geograafia gümnaasiumile. II kursus Maa kui süsteem

Koostaja: Ülle Liiber Autorid: Tiit Hang, Jaak Jaagus, Arvo Järvet, Arno Kanal, Juho Kirs, Ain Kull, Ülle Liiber, Heino Mardiste, Ivar Puura, Oive Tinn 2015  •  ISBN 978-9949-460-23-6 16,96 € Geograafiaõpiku 2. kursuses vaadeldakse Maad kui süsteemi ning antakse ülevaade litosfäärist, atmosfäärist, hüdrosfäärist ja biosfäärist ning vaadeldakse nendevahelisi seoseid.

Bioloogia gümnaasiumile. II osa, 3. kursus. Rakendusbioloogia. Inimene

Autorid: Mart Viikmaa, Urmas Tartes Retsensendid: Anne Laius, Külli Praakli, Rein Sikut, Ana Valdmann 128 lk. 175×235 mm 2010 • ISBN 978-9985-830-87-1 Hind: 6,90 € Õpik hõlmab gümnaasiumi tasemel rakendusbioloogia (raku- ja embrüotehnoloogia, geenitehnoloogia) ning inimorganismi ehituse ja talitluse valdkondi.

Общее землеведение для гимназии

Составитель: Юлле Лийбер Тийт Ханг, Яак Яагус, Арво Ярвет, Арно Канал, Юхо Кирс, Юло Мандер, Тыну Оя, Ивар Пуура, Юри Роосааре Редактор: Калле Хейн Koostaja: Ülle Liiber Autorid: Tiit Hang, Jaak Jaagus, Arvo Järvet, Arno Kanal, Juho Kirs, Ülo Mander, Tõnu Oja, Ivar Puura, Jüri Roosaare 152 lk. 178×234 mm 2013 • ISBN 9985830628 Soodushind: 4,90 €