Bioloogia gümnaasiumile. II osa, 3. kursus. Rakendusbioloogia. Inimene

2008_BG_II_3_kaasAutorid: Mart Viikmaa, Urmas Tartes

Retsensendid: Anne Laius, Külli Praakli, Rein Sikut, Ana Valdmann

128 lk. 175×235 mm

2010 • ISBN 978-9985-830-87-1

Hind: 6,90 €

Õpik hõlmab gümnaasiumi tasemel rakendusbioloogia (raku- ja embrüotehnoloogia, geenitehnoloogia) ning inimorganismi ehituse ja talitluse valdkondi.

Sisukord

1. Rakendusbioloogia 7
1.1. Bioloogia saavutuste kasutusvõimalused 8
1.2. Raku- ja embrüotehnoloogiad 19
1.3. Geenitehnoloogia 37
2. Inimene 57
2.1. Inimese üldiseloomustus 58
2.2. Ülevaade inimorganismi ehitusest 64
2.3. Inimene kui tervikorganism 72
2.4. Kõrgem närvitalitlus 97
2.5. Inimeste mitmekesisus 107
2.6. Inimpopulatsioonid ja nende dünaamika 113
2.7. Inimene ja keskkond 117
Mõistete seletused, register 123

BG_II_3_lk42